Watson Glaser III

Watson Glaser III

Watson Glaser III

Krijg inzicht in het kritisch redeneervermogen van werknemers.

Inhoud 40 items
Beschikbare talen Nederlands, Engels, Frans en Spaans 
Gebruik Selectie & ontwikkeling
Training vereist? Nee