Watson Glaser III

Watson Glaser III

Watson Glaser III

Krijg inzicht in het kritisch redeneervermogen van werknemers.

Inhoud 40 items
Beschikbare talen Nederlands, Engels, Frans, Spaans,  Zweeds
Gebruik Selectie & ontwikkeling
Training vereist? Nee